Registrační formulář

Vaše jméno / Your Name

Vaše příjmení / Your Surname

Datum narození / Date of Birth

Váš email / Your Email

Vaše adresa / Your Address:

Ulice / Street

Číslo popisné / House and Land Registry Number

Obec / Town

PSČ / ZIP or Postal Code

Stát / State - Country

Kontaktní telefon / Your Contact Phone Number

Název církve, společenství / Name of Your Church or Community

Mám zájem o osobní SOZO / I wish to take my personal SOZO
ANO / YESNE / NO

Potřebuji překlad pro osobní sozo (pouze z angličtiny do češtiny) / I need a translation for the personal SOZO (only from English to Czech)
ANO / YESNE / NO

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby registrace, organizace semináře, ubytování / I agree with the processing of personal data for the purposes of registration, organization of seminars and accommodation

Poznámka k registraci / Note for the Registration

UPOZORŇENÍ!
Po kliknutí na tlačítko "Přihlásit - Submit" by se měla objevit zpráva o potvrzení přihlášení a do několika minut byste měli obdržet potvrzující email.
Po přijetí platby na účet vám bude doručeno potvrzení o zaplacení emailem.
Pokud se tak nestane, ihned nás prosím kontaktujte!

NOTICE!
After clicking the "Subscribe - Submit" should appear confirmation message logging and within a few minutes you should receive a confirmation email.
Upon receipt of the payment to the account you receive a payment confirmation email.
If not, please contact us immediately!