Registrační formulář

  Vaše jméno / Your Name

  Vaše příjmení / Your Surname

  Datum narození / Date of Birth

  Váš email / Your Email

  Vaše adresa / Your Address:

  Ulice / Street

  Číslo popisné / House and Land Registry Number

  Obec / Town

  PSČ / ZIP or Postal Code

  Stát / State - Country

  Kontaktní telefon / Your Contact Phone Number

  Název církve, společenství / Name of Your Church or Community

  Mám zájem o osobní SOZO / I wish to take my personal SOZO
  ANO / YESNE / NO

  Potřebuji překlad pro osobní sozo (pouze z angličtiny do češtiny) / I need a translation for the personal SOZO (only from English to Czech)
  ANO / YESNE / NO

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby registrace, organizace semináře, ubytování / I agree with the processing of personal data for the purposes of registration, organization of seminars and accommodation

  Poznámka k registraci / Note for the Registration

  UPOZORŇENÍ!
  Po kliknutí na tlačítko "Přihlásit - Submit" by se měla objevit zpráva o potvrzení přihlášení a do několika minut byste měli obdržet potvrzující email.
  Po přijetí platby na účet vám bude doručeno potvrzení o zaplacení emailem.
  Pokud se tak nestane, ihned nás prosím kontaktujte!

  NOTICE!
  After clicking the "Subscribe - Submit" should appear confirmation message logging and within a few minutes you should receive a confirmation email.
  Upon receipt of the payment to the account you receive a payment confirmation email.
  If not, please contact us immediately!