Semináře

Semináře

Sozo semináře jsou výcvikem zaměřeným na vybavení lidí tak, aby mohli pomáhat druhým projít procesem Sozo. Semináře jsou určeny nejen pro služebníky, kteří chtějí sloužit službou Sozo, ale i pro služebníky, kteří si chtějí rozšířit znalosti v této oblasti. Jsou určeny i pro každého, kdo touží po novém zjevení, které ho uvede do hlubšího setkání a vztahu s Otcem, Ježíšem a Duchem svatým. Během výcviku jsou představeny nástroje, zkušenosti a praktické ukázky jejich použití. Bethel Sozo nástroje mohou být velmi nápomocny pro ostatní uzdravující, modlitební a poradenské služby.  

JAK SE STÁT SOUČÁSTÍ SÍTĚ SLUŽBY BETHEL SOZO

Aby se osoba mohla stát součástí sítě služby Bethel Sozo, je třeba následující:
Krok 1: projít seminářem nebo DVD SOZO základní
Krok 2: projít Osobním Sozem
Krok 3: zúčastnit několika Sozo setkání se zkušeným Sozo týmem
Krok 4: projít seminářem nebo DVD SOZO pokročilé