Intezivní výcvik

Intenzivní výcvik

Je určen pro ty, kteří se zúčastnili seminářů Základní Sozo nebo pracovali s výukovými DVD a chtějí začít službu Bethel Sozo v jejich církvi nebo organizaci.

Přehled seminářů naleznete zde.

Jak probíhá intezivní výcvik

Trénink obvykle trvá celý den. Účastníci, pod dohledem zkušených členů Sozo týmu, praktikují Sozo nástroje v malých skupinách navzájem. Na konci dne by každý z účastníků měl procvičit použití Sozo nástrojů v Sozo sezení s jiným účastníkem tréninku a být součástí jiného Sozo sezení jako přihlížející. Tento intenzivní trénink se, na základě zkušeností, osvědčil jako efektivní způsob k seznámení se se Sozo nástroji a k setkání s Bohem, což přináší průlomy v životech.